skip to Main Content
Mobiliteit is volop in beweging. Over vijf tot vijftien jaar voorzien wij op een geheel andere wijze in de mobiliteitsbehoeften van reizigers. Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) is de aanjager van marktwerking en aanbestedingen in het openbaar vervoer met als gevolg nieuw, anders, beter en goedkoper (openbaar) vervoer. FMN wil ook meer ruimte binnen de OV-concessies voor innovaties waaronder andere vervoersoplossingen, zodat de reiziger continu kan profiteren van het beste aanbod.
gif
Dit vindt FMN belangrijk:
Netwerkoptimalisatie

Een andere structuur leidt tot winst in kwaliteit en kosten. Een nationaal kernnet voor de Intercity-verbindingen tussen de landsdelen aangevuld met regionale multimodale modellen die optimaliseren voor regionale en lokale kenmerken.

Flexibiliteit

Slim aanbesteden stimuleert aanbieders met nieuwe oplossingen te komen. Contracten moeten daarom niet vanzelfsprekend voor langere tijd dichtgetimmerd worden om flexibiliteit en innovatie te bevorderen.

Deelsystemen

Met deelsystemen en autonome voertuigen kunnen aanbieders juist inspelen op een niet vooraf bekende en steeds veranderende vraag en vervoer op afroep bieden. Dat is goedkoper, efficiënter en beter voor het milieu.

Duurzaam vervoer

FMN gelooft dat Nederland behoefte heeft aan duurzame partners voor personenvervoer. Personenvervoer kan veel beter en innovatiever, met aandacht voor de reiziger, het milieu en de lokale dynamiek. Daar zal niet alleen de reiziger, maar ook de samenleving van profiteren.

Vraaggestuurd aanbod

Individuele mobiliteitsbehoeften worden via moderne technologie gecombineerd tot semi-collectieve diensten die reageren op de vraag van klanten. Dat vergt een gedeeltelijke transitie van aanbod-gedreven naar vraaggestuurd. Hiermee wordt OV efficiënter en goedkoper.

Marktwerking

Mede vanwege looptijd, scope en specificatie creëren concessies monopolies voor de concessiehouder. FMN wil meer ruimte voor marktwerking binnen het hele openbaar vervoer (ook Intercity’s en stadsvervoer) om efficiënter en goedkoper OV aan te kunnen bieden.

Back To Top